I Liceum Ogólnokształcące
im. Edwarda Dembowskiego
w Zielonej Górze
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrekcja

mgr Ewa Habich - dyrektor

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,
 • przewodniczy radzie pedagogicznej,
 • sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.


mgr Krystyna Burakowska - wicedyrektor szkoły

 • zastępuje dyrektora szkoły w czasie nieobecności,
 • koordynuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 • kieruje pracami zespołu wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej,
 • koordynuje współpracę z samorządem uczniowskim, radą rodziców.
 • koordynuje i prowadzi dokumentację związaną z egzaminem maturalnym
   

mgr Ewa Jarmołowska - wicedyrektor szkoły

 • zastępuje dyrektora szkoły w czasie nieobecności,
 • wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły,
 • prowadzi plan zajęć dydaktycznych i przydział zastępstw nauczycieli,
 • prowadzi arkusz organizacyjny,
 • koordynuje pracę dydaktyczno-wychowawczą,
 • koordynuje i prowadzi dokumentację związaną z naborem,
 • koordynuje zajęcia pozalekcyjne
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2015-03-09 Jakub Bieniecki Modyfikacja zmiana wicedyrektora
2008-09-17 Henryk Gołębski Modyfikacja zmiana wicedyrektora
2007-02-02 Henryk Gołębski Modyfikacja korekta danych
2006-08-04 Henryk Gołębski Modyfikacja dodanie danych
2006-02-14 Henryk Gołębski Publikacja
Wyświetleń: 3641